Bảo mật thông tin

13/02/2020

Citilux.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được từ khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.

Citilux.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được từ khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

CITILUX TIMEPIECES & LUXURY không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.

Thông tin cá nhân bao gồm:

- Họ và tên

- Địa chỉ

- Điện thoại

- Sinh nhật

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

- Tên sản phẩm

- Số lượng

- Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được CITILUX sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

3. Địa chỉ của đơn vị

CITILUX TIMEPIECES & LUXURY

- Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Văn Huyên, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

- Điện thoại: 0942 869 869

- Website: Citilux.vn

- Email: Citiluxvietnam@gmail.com

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

CITILUX TIMEPIECES & LUXURY không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: Citiluxvietnam@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0942 869 869

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại CITILUX TIMEPIECES & LUXURY, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp sẽ được CITILUX TIMEPIECES & LUXURY cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ đơn vị nào khác. CITILUX TIMEPIECES & LUXURY cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

CITILUX TIMEPIECES & LUXURY hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của CITILUX TIMEPIECES & LUXURY và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ email: Citiluxvietnam@gmail.com hoặc số điện thoại 0942 869 869

Tin liên quan